Ceny

Za poskytnutí právní služby upřednostňujeme smluvní výši odměny mezi námi a klientem. Podle charakteru případu pracujeme buď na bázi hodinové odměny, nebo odměny za jednotlivý úkon právní služby, výjimečně používáme odměnu dohodou procentem z hodnoty projednávané věci.

Při dohodě o ceně právních služeb je zohledňována zejména složitost a náročnost kauzy, časové požadavky a nároky klienta na vyřízení jeho problému, hodnota věci a poměry klienta. Je upřednostňována trvalejší spolupráce s klienty, což je mimo jiné taktéž zohledněno při sjednávání výše odměny.

Není-li mezi klientem a advokátem odměna dohodnuta, řídí se výše mimosmluvní odměny vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif či AT) ve znění pozdějších předpisů. Za pomoci AT se vypočítává např. výše náhrady nákladů řízení v případě neúspěchu strany v soudním sporu. Tedy v případě, že např. žalobce plně uspěje se svým návrhem, je mu žalovaný povinen nahradit náklady dle AT, nikoliv ve výši smluvní odměny, kterou si žalobce dohodl se svým advokátem.

Níže uvádíme pro Vaši představu orientační ceny našich služeb:

Právní poradenství a obecně práce advokáta na rozboru případu se pohybuje v rozmezí od 1800,- Kč do 3000,- Kč bez DPH za hodinu práce advokáta v závislosti na složitosti řešené záležitost.
Advokátní úschova cca 0,1- 0,2 % z hodnoty uložených finančních prostředků v závislosti na jejich výši.

Smlouvy o převodech nemovitostí začínají u nejjednodušších případů od 5.000,- Kč bez DPH za kompletní servis od převzetí podkladů až po zavkladování do Katastru nemovitostí.

Sepis insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na oddlužení za jednoho účastníka 4000,- Kč bez DPH za zpracování návrhu pro manžele 6000,- Kč bez DPH.

Ceny jsou splatné do 14 dnů od vystavení řádného vyúčtování. Upozorňujeme, že shora uvedené ceny jsou bez DPH a naše kancelář je řádným plátcem DPH. V individuálních případech jsou splatnosti upraveny, resp. je sjednán dle možností klienta splátkový kalendář.

V případě nespokojenosti klienta s naší prací, resp. s naším právním posouzením, jsme připraveni vše aktivně řešit, případně spolupráci ukončit dohodou či k termínu, který klient požaduje. Prozatím jsme k takovému postupu za celou dobu naší existence nemuseli přistoupit.